How To Create a Website

Mana Manthani web site కు విచ్చేస్తున్న Manthanites కి స్వాగతం సుస్వాగతం మరియు మరియు శుభాకాంక్షలు .. , No. 9246575261

Bhajana (Videos)

MANTHANI SINGERS 

1.     Srirambhatla Narahari
2.      Nallagonda Srinivas
3.      Chopppakatla Hanumanth
4.      Palli Sthyanarayana
5.      kache Laxman
6.      Avadhanula Sri Hari sir >R.C> Katta
7.      Avadhanula Srinivas
8.      Suvarna Lingayya
9.      Marupaka Mullayya & Sons
10.  Bhadrya  (Vadla Vada)
11.   Manohar ( Sri rama Cloth Store)
12.  Mhavadhi Sudeer
13.  Mahavadhi Vijay
14.  Sri Rambhla Pullaya
  15.   Ghattu madhavi
 16    Ganga madhavi
 17.  Varala bhandu sithamma
  18 Ghattu savithry
  19. Motharangari Ganpthi
  20. P
  
HANUMAKONDA / WARNGAL

     1. Rampalli Chandra Mouli
     2. Chinthabhatla Promad
     3. Avadhanula Radha Krishna
     4. Avdhanula Muralidhar
     5. Ramplli Sadashiv
     6.Vojjala Suresh
     7.Mahavadhi Vinod
     8.

HYDERABAD

1.      Suvarna Chandramouli
2.      Suvarna Padama Latha
3.      Radharapu Hari Krisha
4.      Vani
5.      Duddila Sujana
6.      Mothe Raju
7.      Mothe Sripad
8.      Marupaka Sai
9.      Jalivenche Kannaya
10.  Karne Hari Krisha
11.  Astadhani Krisna
12.  Avadhanula Savitha Prasad
13.  Avadhanula Rama
14. 
15. 
   
SINGAPORE

1.      Ghatu Rajendra Babu
2.      Rampalli Shashidher
3.      Suvarna Radha Krishna
4.      Regalla Radha Krishna
   5  .Duddilla Viswanth
font> 
 
 
 

  • VIDEOS
  • PHOTOS
  • NEWS UPDATE