How To Create a Website

Mana Manthani web site కు విచ్చేస్తున్న Manthanites కి స్వాగతం సుస్వాగతం మరియు మరియు శుభాకాంక్షలు .. , No. 9246575261

Our Reporters ( Manthani )

Manthani Reporters 0
M. Srinivas- Sakshi 9705348015
K. Ravindhar - Eedadu 8008573543
N. Raja Bapu- Namasthe Telangana 9848668846
T. Raju - Jenam Sakshi 9533556151
Chandra Mohan- Vartha 9948059929
P. Sammayya- Andra Jyothi 9985410684
A. Prakesh - Andra Bhoomi 9440540491
P. Ram Kumar - Vishalandra 9440722173
K. Sammaih - Surya 9440211181
A. Kumar- Andra Prabha 9440449386
A. Bapu - Praja Sakthi 9490529481
A. Srinivas-Praja Thantra 9440707381
Manthani Rural
V. Srinivas - Sakshi 9866499972
K. Maruthi Eedadu 8008573539
M. Satish 0- Vartha 9441078511
J. Shankar - Namasthe Telangana 9440526578
K. Krishna Reddy - Andra Bhoomi 9440034816
L. Naga raju - Andra Joythi 9440594680
M. Malla reddy - Andra Prabha 9440329265
M.D Mukbhal - Janam Sakshi 7842911332
Media Reporters
Raja Mouli Goud - C.T Cable -  9948481129
Satyanarayana - Tv-9,&  Cable 9059899997
Venkatesh - C.V.R News 9440998811
Kiran MedaGoni - T - News 9912393249
Khan Bai - I News 9440762970
Ravi Goud - V.CT & B9 9848668671
 


0 comments:

Post a Comment

  • VIDEOS
  • PHOTOS
  • NEWS UPDATE